top of page

ESTATUTS DEL CLUB

Els Estatuts del Club son la norma bàsica que el regeix, a partir de la qual se’n defineix la forma jurídica, els òrgans de govern i les diferents figures que en formen part. Els estatuts del Club estàn estructurats en 7 capítols i 42 articles. 

bottom of page